Klimaatadaptatie Waddinxveen

Het klimaat verandert en dat heeft ook gevolgen voor Waddinxveen. Naast zeespiegelstijging krijgt de gemeente te maken met hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en drogere zomers. Dit kan negatieven gevolgen hebben voor de omgeving, zoals hittestress, grondwaterproblemen, meer kans op wateroverlast, versnelde bodemdaling en problemen met de zoetwatervoorziening voor inwoners en agrariërs. Door klimaatverandering
Lees meer...

Warmtevraag Waddinxveen in kaart gebracht

In de aanloop naar een aardgasvrij Waddinxveen, hebben we de afgelopen tijd onderzocht hoeveel warmte er in de wijken nodig is om huizen en gebouwen te verwarmen. Daarnaast hebben we ook specifiek onderzocht op welke temperatuur gebouwen verwarmd moeten worden. Ook hebben we onderzocht welke warmtebronnen er zijn in Waddinxveen en waar we mogelijk warmte
Lees meer...

€70,- korting op energiebesparende producten

Heeft u onlangs een ledlamp, tochtstrip, waterbesparende douchekop of een energiezuinige koelkast gekocht? Ontvang €70,- subsidie! Kom ik in aanmerking voor deze subsidie? U bent woningeigenaar U heeft na 1 februari 2020 een product betaald en geïnstalleerd Uw eigen investering is minimaal €70,- U heeft het betalingsbewijs De maatregelen zijn in gebruik in een bestaande
Lees meer...

Volgende stap in Regionale Energiestrategie

In samenwerking met verschillende gemeenten in de regio Midden-Holland is een belangrijke stap gezet naar een Regionale Energiestrategie (RES). Op 30 september is de concept-RES vastgesteld door de gemeenteraad van Waddinxveen. In de concept-RES wordt gekeken naar de hoeveelheid duurzame energie die we moeten opwekken en de verschillende manieren waarop we dat in de regio
Lees meer...

Online Oktober Participatiemaand: Denk mee via de app

Oktober is in Waddinxveen dé maand van het meedenken. Vanwege het coronavirus organiseren we in 2020 de Online Oktober Participatiemaand. Denkt u mee? Wat vindt u van de communicatie van de gemeente? Hoe denkt u over onze service? Wat vindt u ervan dat participatie steeds vaker digitaal gebeurt? Op welke manier kan de leefbaarheid van
Lees meer...

SPORTAKKOORD WADDINXVEEN

Op donderdagavond 24 september is het Waddinxveense sportakkoord getekend. Dat gebeurde bij cvv Be Fair. Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis was ingenomen met het resultaat: “Heel veel, en heel verschillende, partners gaan samenwerken aan heel concrete actiepunten.” Hij zette met zichtbaar plezier als eerste zijn handtekening. De andere partners volgden een voor een zijn goede voorbeeld.
Lees meer...

Deel vanaf de bank uw mening over aardgasvrij Waddinxveen

Heel Nederland gaat geleidelijk over op duurzame energie. Dus ook Waddinxveen. Dat houdt in dat alle woningen, bedrijfsgebouwen en kantoren in Waddinxveen na 2050 zonder aardgas verwarmd worden. Om deze verandering goed te laten verlopen werkt de gemeente Waddinxveen op dit moment aan een ‘Transitievisie Warmte’. In dit document komt te staan welke buurt, wanneer
Lees meer...

4 nieuwe beweegroutes in Waddinxveen

Op initatief van zorg- en welzijnsorganisaties in Waddinxveen zijn 4 nieuwe beweegroutes gerealiseerd. Hier kan je lekker lopen met korte oefeningen tijdens de route. De 4 uitgezette beweegroutes bevinden zich bij de Zonnehof, Jan van Bijnenpad, Tollenslaan en St. Victorstraat. VOLG DE BORDJES EN VOEL JE FIT Wanneer u behoefte heeft aan begeleiding bij het
Lees meer...

Aquathermie bij de Gouwe

Bij de Gouwe zijn aan de damwandplanken speciale buizen vastgemaakt, waardoor water stroomt. Dit water kan gebruikt worden om huizen te verwarmen of te koelen (d.m.v. warmtepomp). In onderstaande filmpje wordt dit uitgelegd. ProvincieZuidHolland en Rijkswaterstaat hebben de komende jaren een behoorlijke opgave als het gaat over beheer en onderhoud van vaarwegen. Dit biedt de
Lees meer...

WadCultureel gaat door van 11 t/m 13 september!

WadCultureel 2020 gaat door! Natuurlijk door de uitbraak van Corona net wat anders. Toch is samen met een grote groep cultuurliefhebbers het programma weer rond gekregen. Bijna alle onderdelen gaan door en ook zijn er interessante nieuwkomers. Bekijk hier het programma en de deelnemers 2020. https://wadcultureel.nl/
Lees meer...

Doe mee met WaddSportief!

Dit jaar helaas geen Waddinxveense sportverkiezingen. Maar wel een ander sportief event voor iedereen in Waddinxveen. Een (spin)fietswedstrijd waarvan de opbrengsten geheel ten goede komen aan de deelnemende Waddinxveense sportclubs. We noemen dit event:WaddSportief!! Voor sportclubs, bedrijventeams, vrienden en familieteamsOp 10 oktober staan ongeveer 30 (spin)fietsen klaar in de Marktstraat op het Gouweplein voor teams
Lees meer...

Melding woon- en leefomgeving

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Maak hier een melding van via Fixi. De gemeente onderneemt dan zo snel mogelijk actie. U kunt de volgende zaken aan de gemeente laten weten: ·      Meldingen over uw straat of wijkZoals kapotte straatverlichting, omgewaaide boom, kapot fietsenrek of losse stoeptegel. ·      Meldingen over overlast
Lees meer...

X