Haal je diploma reanimatie met AED

Reanimatie met gebruik van AED kan levens redden. Bij de EHBO vereniging Waddinxveen heb je de mogelijkheid het diploma ‘Reanimatie, inclusief AED’ te behalen. De wijkplatforms willen dat meer mensen uit de wijk de basiskennis hebben om iemands leven te redden. Daarom bieden we onze inwoners de mogelijkheid aan om gratis deelnemen aan deze cursus
Lees meer...

Wijkplatforms worden lager bezuinigd dan gepland

Goed nieuws voor de wijkplatforms! Woensdagavond 10 juli 2019 hebben de raadsleden een motie ingediend waarin ze de bezuiniging op de wijkbudgetten willen verlagen van 60% (voorstel College) naar 25% (ons eigen voorstel). Deze motie is aangenomen door de raad en door het College overgenomen. We zijn heel blij dat we op deze manier onze
Lees meer...

Deelnemers gezocht voor Buurtpreventie Teams

Buurtpreventie is een samenwerking van buurtbewoners. Buurtbewoners die een team vormen en gezamenlijk de wijk in gaan om veiligheid en veiligheidsgevoelens te bevorderen. Dit wordt bereikt door preventief te surveilleren. Preventief surveilleren draagt bij aan een afname van overlast, vernielingen, woninginbraken en andere incidenten. Daarnaast levert buurtpreventie een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie in
Lees meer...

BuitenSpeeldag 2019

Op 26 juni a.s. organiseren de wijkplatforms een buitenspeeldag voor de basisscholen in Waddinxveen op de velden van het ASW-terrein in de Sniep van 14:00 tot 17:00 uur. Er zijn o.a. de volgende attracties: Stormbaan Hawaï, Mega tafelvoetbalspel en veel kleinere spellen. Ook is er een Energy stormbaan die wordt verlengd van 16 naar 23
Lees meer...

College van B&W wil 60% bezuinigen op de wijkplatforms

Waddinxveen moet de komende tijd fors bezuinigen om het jaarlijkse tekort op de jeugdzorg en de Wmo weg te werken. De besparingen lopenop van 1,4 miljoen euro dit jaar naar 3,3 miljoen euro in 2023. Een van debeoogde maatregelen is om de wijkbudgetten van de wijkplatforms met 60% omlaag te brengen; hiermee worden o.a. initiatieven
Lees meer...

Rondleiding door het Gouwebos

Op 5 juni is er een excursie onder leiding van Kees Kool (boswachter van Staatsbosbeheer) geweest in het Gouwebos. Belangstellende werden bijgepraat over de essentaksterfte en de plannen om dit aan te pakken door Staatsbosbeheer. In wijkkrant 2 (verschijnt op 26 juni) kunt u hierover meer lezen. De groep belangstellenden was na afloop zeer onder
Lees meer...

De Moes-Tuin van Waddinxveen

Veel mensen hebben er al van gehoord maar velen hebben de Moes-Tuin van Waddinxveen nog niet gezien. Dat is jammer want deze tuin is een klein paradijsje gelegen midden in het dorp Waddinxveen, naast de Regenboogschool op de Jacob Catslaan 3. Deze Moes-Tuin is te bereiken via het schoolplein. Zoals de naam al aangeeft is
Lees meer...

Onrust over scheuren in beton van parkeergarage in Waddinxveen

In Waddinxveen is onrust ontstaan over de staat van de parkeergarage onder winkelhart Gouweplein. Delen van de garage zijn afgezet met hekken en linten en in het beton zijn grote scheuren zichtbaar. Bij de meterslange afzetlinten hangen onheilspellende brieven van de Omgevingsdienst Midden-Holland. ‘Deze afzetting is geplaatst op last van B&W van de gemeente’, staat
Lees meer...

Operatie Steenbreek: een plant in ruil voor een tegel!

Op 15 juni 2019 organiseren Willemstein Hoveniers en de gemeente Waddinxveen voor de tweede keer “Operatie Steenbreek”. Van 10.00 uur tot 14.00 uur kunt u een tegel uit uw tuin inleveren bij de gemeentetent op het parkeerterrein aan de Groensvoorde. Daarnaast zijn er experts aanwezig die u advies en informatie kunnen geven over het vergroenen van
Lees meer...

Bouw je eigen robot

Altijd al willen weten hoe een robot gebouwd moet worden? En hoe programmeren nou eigenlijk werkt? In deze 4 lessen bouw je je eigen robot en leer je hoe je die kunt programmeren! Bouw en programmeer je eigen robot wordt gehouden op 5, 12, 19 en 26 juni 2019 van 16:00 tot 17:30 uur in:
Lees meer...

De sportbus is weer gestart!

Sinds deze week zal op 3 locaties in Waddinxveen onze sportbus met medewerker (Said Adda en/of Remon Freeke) te vinden zijn. In de bus zitten diverse sport- en spelmaterialen waar kinderen vanaf 9 jaar onder begeleiding van de jongerenwerkers mee mogen sporten. Onder de 9 jaar mogen kinderen ook meedoen maar is de aanwezigheid/begeleiding van
Lees meer...

X