In 2018 is met groot succes voor de eerste keer – met medewerking van de vier Wijkplatforms – voor alle inwoners van de gemeente Waddinxveen een Beste Buur Verkiezing gehouden. U kunt hiervoor in 2019 weer iemand (uw buurtjes of bekende(n)) nomineren.

Burenhulp kan veelomvattend zijn en hoeft niet altijd heel groots te zijn, maar het kan voor u van waardevolle betekenis zijn omdat u daardoor bv. niet hoeft te verhuizen. Enkele voorbeelden zijn: af en toe een boodschapje doen, kliko’s aan de weg zetten, de post of tuin verzorgen, maar het kan ook zo veel meer omvatten tot aan mantelzorg toe. Het doet er niet toe wat het behelst als het maar voor en door buren wordt gedaan.

Dus aarzel niet en geef voor 15 november hun naam of namen aan ons door via de werkgroep: e-mail: bestebuur278@gmail.com of schriftelijk p/a Zuidplaslaan 8, of telefonisch via 0182 616379.

Alle genomineerden worden op de Nationale Vrijwilligersdag op zaterdag 7 december feestelijk onthaald en uit hun midden zal de Beste Buur 2019 worden gekozen.

Wij rekenen op u!!!!!!