Bezuiniging

Waddinxveen moet de komende tijd fors bezuinigen om het jaarlijkse tekort op de jeugdzorg en de Wmo weg te werken. De besparingen lopen
op van 1,4 miljoen euro dit jaar naar 3,3 miljoen euro in 2023. Een van de
beoogde maatregelen is om de wijkbudgetten van de wijkplatforms met 60% omlaag te brengen; hiermee worden o.a. initiatieven van de samenleving financieel ondersteund. De wijkplatforms zijn erg geschrokken van dit nieuws. In eerste instantie getuigt dit van weinig respect voor het werk wat er in de afgelopen 11 jaar met zeer veel vrijwilligers is gerealiseerd door de wijkplatforms. We informeren en luisteren naar de inwoners en zijn een toegankelijke schakel om de geluiden uit de wijk richting gemeente te brengen. Het wijkplatform heeft een brede scope. We houden ons bezig met de fysieke openbare ruimte (groen, infrastructuur, veiligheid, speelruimteplan, Vredenburghzone, wijkschouw etc) én met de sociale cohesie (wijkbudget, buitenbios en buitenspeeldag, buurtbarbecues, sociaal domein, reanimatiecursussen etc). Ook geven we gevraagd en ongevraagd advies op beleid en zienswijzen van de gemeente. We hopen dat de gemeenteraad wel het belang van de instandhouding van de wijkplatforms inziet en niet akkoord gaat met deze bezuiniging, wat mogelijk het einde van de wijkplatforms kan betekenen. We houden je op de hoogte.