Ouderenmishandeling komt helaas vaker voor dan we denken in vele vormen: lichamelijke en psychische mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing en financiële uitbuiting. In het kader van de week van de veiligheid organiseert de Seniorenraad Waddinxveen samen met de gemeente Waddinxveen en Palet Welzijn twee informatiebijeenkomsten over ouderenmishandeling.

De eerste middag vindt plaats op 9 oktober a.s. en is hoofdzakelijk bedoeld voor ouderen. De tweede middag op 16 oktober a.s. is met name bedoeld voor vrijwilligers, mantelzorgers en anderen die in aanraking komen met ouderen. Aan deze verdeling wordt echter niet strak de hand gehouden.

Beide bijeenkomsten vinden plaats in het Anne Frankcentrum. Om 13.45 uur is de zaal open, om 14.00 uur start de presentatie. De bijeenkomst is gratis en duurt tot ca 16.00 uur. Aanmelden is niet verplicht maar kan via 088-0234216 (Antoinette in ’t Hout) of info@seniorenraadwaddinxveen.nl.