De gemeente werkt aan de plannen voor de bouw van nieuwe woningen in de Passage
Daarbij denkt de gemeente ook na over de inpassing van de bestaande winkels en woningen. Ook wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Deze plannen zijn onderdeel van het gebied het Sleutelkwartier.

In de Passage wil de gemeente zorgen voor de best passende woningen
Dit wordt gedaan op de locaties 7, 8 en 9 (zie kaartje). Ook wordt een plezierige en veilige ruimte gemaakt tussen de bestaande en nieuwe woningen, waar u en bezoekers goed kunnen wandelen en fietsen. De Passage wordt straks een hele mooie lommerrijke plek met water, bomen, bankjes, een groen plein voor de kerk en met wandel- en fietspaden.

Denkt u mee over de invulling van de Passage?
Eind 2019 heeft u al mee kunnen denken met de inrichting van het openbaar gebied. Op basis van de reacties is het plan voor de inrichting verder uitgewerkt. Nu is de gemeente benieuwd naar welke ideeën en verwachtingen u heeft voor de woningbouw in dit gebied en wil daar zoveel mogelijk rekening mee houden.

De gemeente organiseert een informatieavond
Voor het verzamelen van uw ideeën organiserert de gemeente op woensdag 14 juli a.s. vanaf 20:00 uur een online informatieavond. Tijdens die bijeenkomst worden de laatste stand van de plannen voor het openbaar gebied, gepresenteerd en wordt getoond wat de mogelijke invullingen zijn voor de nieuwbouw.

Bent u geïnteresserd? U kunt zich hier aanmelden. ICT