In 2019 waren er 16 bewoners (waarvan 8 echtparen) genomineerd voor de Beste Buur Verkiezing, wat neerkomt op een totaal aantal van 24 personen. Een onafhankelijke jury koos drie prijswinnaars en wethouder Kirsten Schippers maakte deze zaterdag 7 december bekend in het Anne Frank Centrum te Waddinxveen.

De winnaar van 2019 waren dhr. en mevr. Peters, woonachtig in de Wingerd. Zij bieden dagelijks hulp aan meerdere buren, incl. een vluchtelingengezin. In het juryrapport wordt vermeld: “Ze staan heel vaak klaar om hand-en-spandiensten te verrichten. Het meest opvallend en prijzenswaardig vonden zij hun aandacht en zorg voor een vluchtelingenfamilie. In een tijd waar veel mensen tegenover elkaar staan, hebben dhr. en mevr. Peters het gezin warm ontvangen en praktische hulp gegeven bij aanschaf van de inboedel. Zij leren ze de Nederlandse taal en helpen bij het invullen van de vele formulieren. De kinderen van dat gezin worden ook geholpen bij het huiswerk. Zo heeft dit gezin een goede start in ons land en daarmee wordt hun integratie bevorderd.”

Kirsten Schippers droeg een gedicht voor over burenhulp. Daarna ontving het echtpaar Peters van de wethouder een ‘Beste Buur beeldje 2019’, een mooie bos bloemen, een geschenkbon, een doosje bonbons en het ingelijste gedicht. Ook alle andere genomineerden kregen een bos bloemen en doosje bonbons.

Foto Patrick Hamburg: Wethouders Schippers overhandigt de troffee Beste Buur 2019 aan het echtpaar Peters.

De uitreiking van de Beste Buur Verkiezing werd dit jaar op 7 december in de foyer van het Anne Frank Centrum gehouden, wat zorgde voor een knusse en gezellige sfeer. Alle aanwezigen werden voorzien van koffie/gebak, drank en hapjes. De verslaggeefster van Hart van Holland, fotograaf Patrick Hamburg en jurylid dhr. Gorter waren tevens als genodigden aanwezig. Dank wordt uitgesproken aan Woonpartners Midden-Holland voor het beschikbaar stellen van de ruimte en koffie/thee.

Dankzij de hulp van de werkgroep en andere vrijwilligsters is het door alle genomineerden een zeer gewaardeerde middag geworden. De verkiezing is financieel mogelijk gemaakt door de vier wijkplatforms in Waddinxveen.

Redactie: de coördinatoren en organisatoren Hugo Slootjes en Els de Groot

Foto Patrick Hamburg: De genomineerden van de Beste Buur Verkiezing 2019 met wethouder Schippers