Uitnodiging

Voor alle bewoners en ondernemers van Waddinxveen
Wanneer: 18 juni van 20.00 tot 21.30 uur (uitloop tot 22.00 uur)

Welke wijk gaat als eerst van het gas af? En hoe? Welke keuzes zijn er ter vervanging van aardgas? Hoe houden we u het beste op de hoogte? Samen met Waddinxveners en Waddinxveense ondernemers praten we graag over de overgang naar een aardgasvrij Waddinxveen.

Meld u vóór 1 juni aan voor de bijeenkomst via duurzaamheid@waddinxveen.nl o.v.v. TVW 18 juni. Dan sturen wij u een mail met alle praktische informatie.

Programma
• Opening door wethouder duurzaamheid Gezina Atzema
• Presentatie plan van aanpak van De WarmteTransitieMakers
• Interview met enkele betrokken bewoners
• Gezamenlijk prioriteren uitgangspunten en communicatievormen
• Tot slot gelegenheid voor vragen

Eerst een Transitievisie Warmte, daarna pas concrete plannen voor de uitvoering
Alle gemeenten in Nederland moeten een Transitievisie Warmte (TVW) maken. Waddinxveen dus ook. De TVW geeft straks voor alle buurten van Waddinxveen inzicht in de mogelijke keuzes ter vervanging van aardgas. De volgorde en planning van alle Waddinxveense wijken komen in de TVW. Volgend jaar is dit plan klaar. Daarna volgt een concreet ‘uitvoeringsplan’ voor de eerste aardgasvrije Waddinxveense wijken.

Samen met De WarmteTransitieMakers
De WarmteTransitieMakers helpt de gemeente bij het maken van een gedragen TVW. Daarom heeft de gemeente vorig jaar al een participatiestructuur opgezet met een Transitietafel (met o.a. Woningcorporatie, Woonpartners Midden-Holland, Wadd Groen en Ondernemersplatform Waddinxveen) en een kernteam van inwoners. Naast interactieve sessies met deze partijen komen er twee bijeenkomsten, één bij de start en één als de concept TVW er ligt.

Eerste TVW bijeenkomst 18 juni
De eerste TVW-bijeenkomst is gepland op 18 juni aanstaande. Vanwege corona is dat mogelijk een virtuele bijeenkomst. Dat bepalen we op een later moment. Het programma kunt u lezen in bijgaand kader. Het is de bedoeling dat het een bijeenkomst is voor en met u.