In februari van 2021 start wederom de cursus Politiek Actief voor de gemeente. De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het gemeentebestuur en de gemeentelijke politiek. De cursus is zeer geschikt voor iedereen die misschien interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn.

Inhoud Cursus

Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente? Wat doet een raadslid? Op deze vragen – en meer! – krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. Ook is er een training debatteren en krijgen deelnemers ervaringen uit de praktijk mee en trainen ze nuttige vaardigheden. Tot slot zijn de deelnemers aanwezig bij een vergadering van de gemeenteraad en ontmoeten ze de lokale politici en bestuurders.

Locatie en data Cursus

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten in de avond, aanvang 19.00 uur. De locatie voor de cursus is nog niet duidelijk vanwege Corona. De voorkeur gaat uit naar de raadzaal in het gemeentehuis. Maar dit hangt af van de dan geldende COVID-19 maatregelen, welke ook richtinggevend zijn voor het aantal deelnemers.

Cursusavonden:

1e avond donderdag 25 februari 2021
2e avond donderdag 4 maart 2021
3e avond donderdag 11 maart 2021
4e avond donderdag 18 maart 2021
5e avond woensdag 24 maart 2021 (Raadsvergadering)

Aanmelden

Meedoen is gratis! Er zal plek zijn voor 25 deelnemers tot 30 deelnemers afhankelijk van de mogelijkheid om op locatie dan wel digitaal de cursus te volgen. Aanmelden kan al via: griffie@waddinxveen.nl; Voor vragen belt u met de griffie via 140182.

Meer informatie De cursus wordt verzorgd door: ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat (www.prodemos.nl). Meer informatie over de cursus Politiek Actief volgt op de gemeentelijke website.