Niet zelf oplossen, maar doorverwijzen!

Tijdens de training ‘Vroegsignalering en preventie’ van 5 maart j.l. kregen de vrijwilligers van HipHelpt Waddinxveen handvatten mee om complexe problemen bij hulpvragers te herkennen en daar vervolgens adequaat op te reageren. Het advies? Niet zelf oplossen, maar doorverwijzen naar de juiste hulpverlener of instantie.

Behalve de theorie was er ook voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen. Na afloop werd er nog gezellig nagekletst onder het genot van een drankje en hartige hapjes die door Het Bruisnest waren gemaakt.

HiPHelpt Waddinxveen is een netwerk van hulpbieders uit de kerken in Waddinxveen die zich vrijwillig inzetten voor kwetsbare mensen in hun omgeving. De hulp die geboden wordt is zowel pratisch als sociaal.

Meer informatie vindt u op de website www.hipwaddinxveen.nl