Het klimaat verandert en dat heeft ook gevolgen voor Waddinxveen. Naast zeespiegelstijging krijgt de gemeente te maken met hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en drogere zomers. Dit kan negatieven gevolgen hebben voor de omgeving, zoals hittestress, grondwaterproblemen, meer kans op wateroverlast, versnelde bodemdaling en problemen met de zoetwatervoorziening voor inwoners en agrariƫrs.

Door klimaatverandering worden neerslagpatronen grilliger. We krijgen te maken met grotere piekbuien en langere natte periodes. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld water op straat of (grond)wateroverlast bij woningen.

Tegelijkertijd wordt het warmer op aarde. In de zomer moeten we rekeningen gaan houden met de effecten van hitte. Bijvoorbeeld schade aan wegen door uitzetting van beweegbare bruggen, of overlast bij kwetsbare groepen.

Door warmere en drogere zomers krijgen we te maken met langere periodes van droogte. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de zoetwatervoorraad voor mens en natuur. Ook kunnen grondwaterstanden uitzakken, met versnelde bodemdaling en het droogvallen van houten fundering als gevolg.

Tot slot krijgen we door de opwarming van de aarde te maken met zeespiegelstijging en een meer variabele wateraanvoer vanuit de rivieren. Ook al hebben we stevige dijken, er blijft een kans dat ze breken of overstromen. Om de gevolgen van een overstroming te beperken, willen we ver vooruit kijken bij de inrichting van Waddinxveen en rekening houden met de kwetsbaarheden.

De resultaten van het klimaatstresstest en de risicodialogen zijn samengevat in onderstaand rapport.