Vanmiddag 30 april is op 2 locaties in Waddinxveen het Preventie Akkoord Waddinxveen getekend. Eerst in de buitenlucht bij het Anne Frank centrum en daarna in het centrum “Gouweplein”.

Van nationaal naar lokaal preventieakkoord

In november 2018 is op initiatief van staatsecretaris Paul Blokhuis het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Meer dan 70 landelijke organisaties spraken toen met elkaar af om de gezondheid van alle Nederlanders te bevorderen. In navolging van deze landelijke samenwerking is er in de afgelopen maanden gewerkt aan een lokaal preventieakkoord.

Het nationaal Preventieakkoord kent drie hoofdthema’s, namelijk de preventie van gezondheidsschade door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Deze thema’s komen ook terug in het Waddinxveense preventieakkoord. Maar de benadering is breder. In ons akkoord gaat het om:

  • Gezonde leefstijl
  • Mentaal welzijn
  • Sociale participatie

Hier zijn ambities benoemd welke later uitgewerkt worden in plannen en daarna acties.

Veel partners in Waddinxveen hebben zich hierbij aangesloten. Maar er komen er nog steeds meer bij. Nieuwe partners blijven welkom.

Uniek is wel dat het voltallig college aanwezig was en dit onderstreept het belang en de breedte van dit initiatief.

Na een toespraak van wethouder Brigitte Leferink en formateur preventieakkoord Jan Janssens werden door de aanwezige partners de handtekeningen gezet.

Formateur Jan Janssens overhandig de brochure aan wethouder Brigitte Leferink
De eerste handtekeningen zijn gezet
Ook op het officiële document tekenden de partners
De partners waarbij ook de vier Waddinxveense wijkplatforms
Namens de vier voorzitters tekende Quirien Groenendijk voorzitter van wijkplatform Vondelwijk/Oranjewijk

De wijkplatforms houden u op de hoogte via hun communicatiekanalen zoals de website www.wijkplatfomwaddinxveen.nl , Facebook en de wijkkrant en de wijkpagina in het Hart van Holland editie Waddinxveen.