De afgelopen maanden heeft RES Midden-Holland in samenspraak met bewoners, ondernemers en bestuurders uit de regio Midden-Holland gesproken over mogelijke locaties voor de opwek van wind- en zonne-energie. De antwoorden op vragen die in deze periode zijn gesteld, zijn samengevat in een document. Bekijk de antwoorden op energievragen.

In samenspraak met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties heeft de regio Midden-Holland in de eerste versie van de Regionale Energie Strategie (RES) zoekgebieden aangewezen die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon en wind. Bekijk hier de presentatie over de zoekgebieden. De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op grote daken en langs infrastructuur. Mocht dit niet genoeg elektriciteit opleveren, dan worden de opties voor windmolens langs infrastructuur bekeken. Volksvertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen en de provincie besluiten voor 1 juli of ze hiermee akkoord zijn.

Met de RES 1.0 is het onderzoek naar zoekgebieden voor zonnepanelen en windmolens afgerond. Vervolgens wordt het plan aangeboden aan en beoordeeld door het Nationaal Programma RES, waar ook 29 andere RES-regio’s in Nederland hun strategie indienen. In de periode daarna worden de plannen concreet gemaakt en start de voorbereiding van de uitvoering. Daarbij wordt ook gekeken naar nieuwe ontwikkelingen en technieken die iets voor de regio kunnen betekenen, zoals; biogas, waterkracht , waterstof en kernenergie en mogelijkheden voor energie opslag. Bekijk hier de Regionale Energie Strategie 1.0 Midden-Holland

U kunt ook de publiekssamenvatting lezen.

Onderstaande kaart geeft het voorstel weer van de zoekgebieden voor zonne- en windenergie in Midden-Holland.
Klik hier om de kaart te vergroten.

Hoe gaat de RES verder?
Het onderzoek naar de zoekgebieden voor zonnepanelen en de reserve-zoekgebieden voor windmolens is afgerond. De zoekgebieden uit RES 1.0 worden tot aan 2030 samen met de betrokken partijen en inwoners van de regio verder uitgewerkt in concrete energieprojecten. Over twee jaar (in 2023) bekijken we de voortgang van die plannen en kijken we naar nieuwe ontwikkelingen en technieken. Dan bekijken we bijvoorbeeld wat biogas, waterkracht, opslag van energie, waterstof en kernenergie voor de regio kunnen betekenen.

Wij houden u door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte van de verdere ontwikkelingen rondom de RES. Mocht u vragen hebben dan kunt u die stellen via: RES@regiomiddenholland.nl

Informatie en uitkomsten van het participatietraject RES 1.0 kunt u terugvinden op de website.