In Nederland gaan wij stoppen met het gebruik van aardgas. Tussen nu en 2050 vervangen wij ook in Waddinxveen aardgas voor duurzame energie. Dat betekent dat wij tussen nu en 2050 op een andere manier gaan koken, douchen en verwarmen. In september en oktober hebben wij daarvoor inwoners en ondernemers om hun mening gevraagd in de vragenlijst “Aardgasvrij Waddinxveen”. De resultaten zijn bekend. In onderstaande factsheet presenteren wij u de belangrijkste resultaten.

Wat wordt er met de resultaten gedaan?

De resultaten van de vragenlijst worden meegenomen in de Transitievisie Warmte. Hierin komt te staan welke buurt, wanneer van het gas af gaat. De volgende stap in het schrijven van dit plan is het kiezen van ‘verkenningsbuurten’. Wat verkenningsbuurten zijn, leest u hier.