Op 5 juni is er een excursie onder leiding van Kees Kool (boswachter van Staatsbosbeheer) geweest in het Gouwebos. Belangstellende werden bijgepraat over de essentaksterfte en de plannen om dit aan te pakken door Staatsbosbeheer.

In wijkkrant 2 (verschijnt op 26 juni) kunt u hierover meer lezen.

De groep belangstellenden was na afloop zeer onder de indruk van de aanpak. Op dit moment is de planning van de aannemer die dit gaat uitvoeren nog niet bekend, maar medio september hoopt men te gaan beginnen met rooien van bomen, uitbaggeren van sloten, afzetten van gebieden enz.

Daarna krijgt de grond een jaar rust i.v.m. verdichting van de grond. De baggerspecie wordt opgeslagen. De storende kruidenlaag moet teruggedrongen worden omdat de verwachting is dat de aanwezige bramenplanten explosief gaan groeien omdat er veel licht ontstaat na het verwijderen van de essen. De nieuwe bomen zullen dan snel verstikken als er direct her geplant gaat worden. Met het juiste beheer van de bramen wordt verstikking voorkomen.

De planning voor het 2e gedeelte, de westzijde van het Gouwebos, is voorzien voor medio september 2020. Omdat dat bos wat jonger is zal er een fasering aangebracht worden in de uitvoering.

Blijf de ontwikkeling volgen op onze website en de wijkkrant.

Kees Kool geeft uitleg over de essentaksterfte
De belangstellenden luisteren aandachtig mee