In samenwerking met verschillende gemeenten in de regio Midden-Holland is een belangrijke stap gezet naar een Regionale Energiestrategie (RES). Op 30 september is de concept-RES vastgesteld door de gemeenteraad van Waddinxveen. In de concept-RES wordt gekeken naar de hoeveelheid duurzame energie die we moeten opwekken en de verschillende manieren waarop we dat in de regio kunnen aanpakken.

Voorlopige denkrichtingen
In het Klimaatakkoord staat dat vanaf 2030 jaarlijks ten minste 35 TWh aan duurzame elektriciteit moet worden opgewekt in Nederland. De regio Midden-Holland heeft het aanbod gedaan voor de opwek van 0,435 TWh. Dat staat gelijk aan ongeveer 67 windturbines of 544 hectare aan zonnevelden.

In de concept-RES staan denkrichtingen uitgelegd over de manier waarop we in de regio mogelijk duurzame energie kunnen opwekken. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van windmolens langs bestaande infrastructuur of door de zonnevelden en windmolens meer te verspreiden over de regio. We kunnen er ook voor kiezen om alle windmolens en zonnepalen geconcentreerd op een paar grootschalige locaties neer te zetten. Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk (grote) daken te beleggen met zonnepanelen.

Meer informatie over de concept-RES en de denkrichtingen die hierin toegelicht staan? Lees meer op www.waddinxveen.nl/regionale-energiestrategie.

En nu?
Na het vaststellen van de concept-RES starten we met het opstellen van de RES 1.0. Hierin onderzoeken we mogelijke locaties voor het opwekken van zonne- en windenergie in onze regio. Binnenkort kun je hierover meepraten. Wat zijn volgens jou de beste locaties om energie op te wekken? En als er een wind- of zonnepark komt, waar moeten dan de opbrengsten naartoe? Naar nieuwe investeringen of juist terug in de gemeenschap?

Graag gebruiken we jouw input om van de concept-RES een RES 1.0 te maken. Op die manier komen we tot een energieplan waarin de verschillende belangen binnen de samenleving worden meegenomen. We nodigen je dan ook van harte uit met ons mee te denken en ons te laten weten wat je als bewoner of organisatie belangrijk vindt.

Binnenkort worden er inputsessies georganiseerd. Meld je nu alvast aan via duurzaamheid@waddinxveen.nl!