De gemeente Waddinxveen roept alle inwoners op om mee te denken en te praten over de opwek van duurzame energie in de regio Midden-Holland. Dit kan op twee manieren: via een enquête en via een digitale bijeenkomst op 3 december. De resultaten van de enquête en de bijeenkomst worden gebruikt in het regionale energieplan: de Regionale Energie Strategie (RES).

Enquête over schone energie in de regio
Waar kunnen we windmolens en zonnepanelen het beste neerzetten in onze regio? Dat is één van de vragen die de gemeenten en de provincie nu stellen aan alle inwoners van de regio via de enquête. Ook zijn er vragen over wat inwoners zelf willen doen: meepraten, zelf zonnepanelen op het dak leggen of mede-eigenaar worden van bijvoorbeeld een windpark.

De enquête is in te vullen tot 18 december op de website www.resmiddenholland.nl.

Digitale bijeenkomst: ‘Kansentafel’
Tijdens de bijeenkomst op 3 december van 19:00 tot 21:00 uur wordt de vraag verder uitgediept waarom locaties wel of niet geschikt zijn voor de opwek van schone energie. Wilt u hierover meepraten? Meld u dan aan via www.resmiddenholland.nl/kansentafel. Na aanmelding ontvang u tijdig een link naar de digitale bijeenkomst.

Wat is de Regionale Energie Strategie (RES) ook alweer?
Nederland stapt over op duurzame energie. In het Klimaatakkoord staat dat vanaf 2030 in heel het land jaarlijks minstens 35 terawattuur (TWh). Dat staat gelijk aan 67 windmolens, of 544 hectare aan zonnepanelen. In 30 regio’s wordt hiervoor een plan gemaakt: een Regionale Energie Strategie (RES). Waddinxveen werkt samen met andere gemeenten in de regio Midden-Holland aan zo’n plan.

Meer informatie over de RES is te vinden op de website: www.resmiddenholland.nl.

In deze voorlopige planning wordt beschreven hoe we samen tot de RES 1.0 komen en hoe we u hierbij betrekken.