In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Tussen nu en 2050 vervangen we het aardgas door iets anders. Dat gebeurt buurt voor buurt. Alle gemeenten moeten hiervoor plannen maken. Ook Waddinxveen is begonnen zo’n plan te maken. Dat begint met een ‘Transitievisie Warmte’ die eind 2021 door de gemeenteraad moet zijn vastgesteld.

De Transitievisie Warmte beschrijft per buurt welke techniek het meest geschikt is. Dat kan per buurt verschillen. Soms zijn er meerdere technieken geschikt in een buurt. In de visie wijst de gemeente ook ‘startbuurten’ aan. De bedoeling is dat die buurten als eerste aardgasvrij zijn.

Wilt u meer weten over de overgang naar duurzame energie in Waddinxveen?

Op https://www.waddinxveen.nl/aardgasvrij-wonen staat hoe Waddinxveen haar inwoners en ondernemers betrekt, antwoorden op meest gestelde vragen, de aanpak om tot het plan (Transitievisie Warmte) te komen en nog veel meer….