In de aanloop naar een aardgasvrij Waddinxveen, hebben we de afgelopen tijd onderzocht hoeveel warmte er in de wijken nodig is om huizen en gebouwen te verwarmen. Daarnaast hebben we ook specifiek onderzocht op welke temperatuur gebouwen verwarmd moeten worden. Ook hebben we onderzocht welke warmtebronnen er zijn in Waddinxveen en waar we mogelijk warmte uit de grond, het water of de zon kunnen halen. In dit artikel zoomen we in op de warmtevraag van Waddinxveen.

Wat is de ‘warmtevraag’?
Met de warmtevraag bepalen we de hoeveelheid warmte die er in Waddinxveen nodig is om huizen en gebouwen te verwarmen. Daarmee kunnen we dus ook bepalen hoeveel warmte er opgewekt moet worden.

De warmtevraag van een huis hangt onder meer af van het bouwjaar van het huis. Vaak is het zo, dat oudere huizen slechter geïsoleerd zijn. Daardoor verliest een huis veel warmte en is de warmtevraag groot. Dat veel warmte verloren gaat is natuurlijk zonde! Daarom onderzoeken we nu in welke buurten dit voorkomt.

Naast de hoeveelheid warmte, speelt ook de benodigde temperatuur van de warmte een rol. Bij slecht geïsoleerde huizen moet je nu eenmaal flink stoken met hoge temperaturen om het huis warm te krijgen. Een goed geïsoleerd huis heeft een lagere temperatuur nodig. Bij het zoeken naar de juiste warmtebronnen is de benodigde temperatuur voor Waddinxveen dus ook belangrijke informatie.

Hoeveel warmte heeft mijn huis nodig?
Per buurt is de warmtevraag uitgewerkt. Dit geeft een eerste beeld van de benodigde temperatuur voor de huizen en de warmte die we in 2050 per buurt nodig denken te hebben. Op de afbeelding is in de kleuren rood, oranje en groen de benodigde temperatuur aangegeven.

Wat is de volgende stap?
Nu de warmtevraag per buurt bekend is en we weten wat de mogelijke warmtebronnen zijn, kunnen we bekijken hoe we de vraag en de bronnen per buurt aan elkaar kunnen verbinden. Daarna onderzoeken we welke buurten het meest geschikt zijn om te starten met aardgasvrij maken. De raad neemt hier media 2021 een besluit over.