De doelstelling van het wijkplatform is te zorgen voor een leefbare (schone, mooie, veilige) en sociale wijk.

De leden van het Wijkplatform vormen de oren en ogen van de wijk; ze informeren en luisteren naar de inwoners. Ook zijn ze de schakel om de geluiden uit de wijk richting gemeente te brengen. Het wijkplatform heeft een brede scope. Het houdt zich bezig met de fysieke openbare ruimte (groen, infrastructuur, veiligheid, speelruimteplan, voorzieningen, wijkschouw etc) én met de sociale cohesie (wijkbudget, buitenbios en buitenspeeldag, buurtbarbecues, sociaal domein, reanimatiecursussen etc). Het wijkplatform geeft tevens gevraagd en ongevraagd advies op beleid en zienswijzen van de gemeente en initieert ook diverse zaken zelf. Minimaal 6 keer per jaar komt het wijkplatform bijeen in een openbare vergadering. Ook u kunt zich aansluiten bij het wijkplatform van uw buurt. Vraag meer informatie op bij de wijkregisseur Peter Kops:wijkregisseur@waddinxveen.nl