De wijkplatforms vinden het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in de buurt waarin zij leven. In wijken en buurten waar het goed en veilig vertoeven is. Heeft u een idee waardoor uw leefomgeving wordt verbeterd? Vraag hier dan een bijdrage aan voor het wijkbudget. U hoort binnen 4 weken of uw initiatief wordt gehonoreerd.

Wilt u een sociale buurtactiviteit organiseren, zoals een borrel, picknick, straatfeest, burendag of buurtbarbecue? Dan kunt u hier een aanvraag doen. Het wijkbudget is bedoeld voor fysieke projecten, zoals een picknickbank of (adoptie)groen.

Voor de besteding van de wijkbudgetten gelden er een aantal spelregels. Een belangrijke voorwaarde is dat uw initiatief kan rekenen op voldoende draagvlak in de wijk. Dit kunt u aantonen door via een handtekeningenlijst de voor- en tegens in uw wijk inzichtelijk te maken. Als hieruit blijkt dat de buurt uw initiatief ondersteunt en er geen belangen van andere bewoners worden geschaad, komt uw initiatief in aanmerking voor het wijkbudget. De gemeente zal aangeven voor welke adressen (ofwel in welke straal) u draagvlak moet vinden.

Spelregels aanvragen wijkbudget

Richtlijnen offerteaanvraag