De wijkplatforms zijn op 31 december 2021 helaas gestopt. Momenteel is een werkgroep aan de slag om een nieuwe stichting op te richten die Waddinxveen-breed sociale activiteiten gaat ondersteunen. Zowel de gemeente als de voormalige wijkplatforms vinden het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in de buurt waarin zij leven.

Heeft u een idee waardoor uw leefomgeving wordt verbeterd of de sociale cohesie wordt bevorderd? Vraag dan een bijdrage aan voor het wijkbudget.

Het wijkbudget is ingedeeld in 2 categorieën:
– Openbare ruimte (bijv. groenadoptie/ plantschalen, picknickbank, minibibliotheek, Victor Veilig pop of prullenbak)
– Sociale (buurt)activiteiten (sportevent voor de jeugd, burendag, activiteit voor ouderen, diner voor alleenstaanden of buurt barbecue)

Vooralsnog kunt u voor beiden categorieën een aanvraag indienen via Wadsupp.

Let op: buurtactiviteiten zijn momenteel nog niet mogelijk. Wij volgen wij de adviezen van de overheid. Het advies is maximaal 4 personen per dag uitnodigen (hetzelfde geldt voor buiten). Daarom kunnen wij vooralsnog geen geld beschikbaar stellen voor buurtactiviteiten.