Op dinsdagavond 2 juli hebben de wijkplatforms ingesproken op de commissievergadering Maatschappij & Financiën waar de kaderbrief met de bezuinigingen vanwege tekorten op het sociaal domein, op de agenda stond. Hierin wil het College 60% bezuinigingen op de wijkbudgetten. Wij zijn van mening dat de wijkbudgetten van de wijkplatforms passen bij het wensbeeld van het college voor een krachtige Waddinxveense samenleving waarin de inwoners hun verantwoordelijkheid nemen en mee doen. waarbij bewoners bijdrage aan onderhoud van de leefomgeving (o.a. adoptiegroen) als het organiseren van activiteiten (bijv. buurtbarbecues). Op de raadsvergadering konden de wijkplatforms gebruik maken van het spreekrecht. De raadsleden luisterde aandacht naar de speech van Titia de Zeeuw en na afloop werden er goede vragen gesteld. We hopen op een goede besluitvorming waarbij de wijkbudgetten niet 60%, maar 25% gekort worden. Download hier de speech.