Goed nieuws voor de wijkplatforms! Woensdagavond 10 juli 2019 hebben de raadsleden een motie ingediend waarin ze de bezuiniging op de wijkbudgetten willen verlagen van 60% (voorstel College) naar 25% (ons eigen voorstel). Deze motie is aangenomen door de raad en door het College overgenomen. We zijn heel blij dat we op deze manier onze doelstellingen voor een leefbare en sociale wijk, ondanks wat minder geld, kunnen blijven voortzetten met alle burgerinitiatieven. We danken de gemeente voor het vertrouwen.

Alert, integer, sociaal bewogen …
en burgerinzet naar vermogen …
en kijk …
dat is onze ideale WIJK !