Peter Kops brengt als wijkregisseur, namens de gemeente Waddinxveen, alle partijen samen. “Iedereen die een actieve bijdrage wil leveren aan het vergroten van de leefbaarheid is een belangrijke partner. Werken aan een betere woonomgeving doe je namelijk samen. De gemeente heeft per wijk een budget beschikbaar voor inwoners die een goed idee hebben om de samenhang in de wijk te vergroten.”

Contactgegevens: